Разходни материали

За стабилна и дълготрайна работа на пресата е необходимо да се използват оригинални разходни материали. Ние осъществяваме тяхната продажба и доставка.