За нас|ГК ТАЭЛЬ|Прессы гидравлические для макулатуры, ПЭТ, ТБО

За нас

Пресита PGP са надеждно и достъпно оборудване, което се е доказало на пазара на РФ и СНГ.  През 2013 година групата компании ТАЕЛ започна тяхното производство и на територията на Република България 

Отличителна особеност на нашите  преси е лесната експлоатация, достъпните резервни части, работата при всички климатични условия.

Благодарение на  нашите конструктори, ние създадохме балансирани преси, удобни за обслужване от персонал, без  специална квалификация, които имат висока ремонтна пригодност, позволяваща тяхното използване както в малките селища, така и в големите градове. Достъпността на резервните части, възли и агрегати, използвани при производството на пресите, лесния ремонт положително се отразява на финансовите резултати и текущите разходи по експлоатацията и ремонта на нашето оборудване.

Доставяните преси PGP са напълно готови за експлоатация, не изискват  предварително подготвени фундамент, анкерно и друго закрепване към пода, специални температурни режими по време на експлоатация.

100% контрол на качеството на всяка единица продукция излизаща от производството. Висококвалифицираните специалисти на нашата фирма ще ви консултират за оптималния избор и експлоатация на оборудване за нуждите на вашия бизнес, а така също ще ви предоставят професионално гаранционно и извънгаранционно обслужване.