TAEL 3080|ГК ТАЭЛЬ|Прессы гидравлические для макулатуры, ПЭТ, ТБО

TAEL 3080

Пресите TAEL са предназначени за балиране на битови отпадъци, предвидени хартиени, картон, пластмасови опаковки, текстил.
Отличават се с функционалност, компактност и висока производителност. 
Намаляват обема им многократно, като ги превръщает в бали от вторични суровини, годни за предаване в съответните пунктове. Съкращават се расходите за сметоизвозване. Доставяните преси TAEL са напълно готови за експлоатация, не изискват предварително подготвен фундамент, анкерно и друго закрепване към пода, специални температурни режими по време на експлоатация.
Ръчна цена 2670 €
Цена на автоматична 3220 €

Характеристики

Усилие на пресоване (натиск)  тон 8
Мощност kW 3
Работно напрежение 3 x 400V/50Hz 10A
Габаритни размери ВxШxД мм 2320×1200×700
Габарит на бункера ВxШ мм 500×900
Габаритни размери на балата  ВxШxД мм 700Х900Х600
Часов капацитет/производителност до кг 1100
Цикъл на пресоване/ Време на празния ход за всяка операция с 40
Количество на лентите (нишките) в една връзка 3
Тегло на балата кг 75 ÷ 110
Тегло на пресата кг 520
Хидравлично масло л 30