Полиестерна лента

Във всички модерни преси за балиране  и опаковане на картон, полиестерни ленти (филми) се използва мека полиестерна връзваща лента. Тази лента има редица предимства в сравнение с другите материали за вързане:
- Устойчивостта на полиестерните ленти с ширина 9-24 мм съставлява 250-720 кг , което е сравнимо с устойчивостта на стоманените ленти.
- Икономичността е една от най-важните предимства на полиетиленовите ленти за целулозно-хартиената промишленосттова, че този вид лента поврежда и не разваля повърхността на товара, позволява в повечето случаи да се елиминира използването на защитни ъгли.
- Устойчивостта към атмосферните въздействия (полиестерът не ръждясва и не оставя петна от ръжда върху повърхността на товарите) .
- Удобен е за работа, по време на транспортиране и съхранение (теглото на полиестерните ленти е 9 пъти по-малко от това на стоманените ленти; отсъствието на остри ръбове, премахва възможността за порязване, лентата  не ръждясва по време на съхранение.

Описание

Цена:             да поиска от продавача