รีไซเคิลกดมินิซีรีส์ HBP

56.png

สำหรับ บริษัท ที่มีของเสียจำนวนเล็กน้อย (ร้านค้าศูนย์การค้าร้านอาหารเรือ ฯลฯ ) ทางออกที่ดีที่สุดคือ HBP MINI ซีรีย์กด กดนี้จะช่วยให้ฟิล์มโพลีเอทิลีนที่ถูกบีบอัดบนโต๊ะอาหารทิ้งกล่องกระดาษแข็งกระดาษห่อและเศษอื่น ๆ เป็น briquettes เรียบร้อย ชุด MINI ประกอบด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกขนาดกะทัดรัด 3 รุ่นที่มีแรงกด 4 ถึง 12 ตัน

รุ่น แรง การอัด,ตัน ขนาดเครื่องอัด(สxกxย) น้าหนัก เครื่อง, kg วัสดุที่ใช้อัด ราคา, $
กระดาษ   เศษผ้า  & พลาสติก โฟลีเอทีลืน(PE) โฟมยาง       เศษอลูมิเนียม     
HBP-2 mini 2 400x500x350 15 ÷ 30 ได้
ได้
ไม่ได้
ไม่ได้ ไม่ได้ ตามข้อตกลง
HBP-2-1 mini 2 400x500x350
15 ÷ 30 ได้ ได้
ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ตามข้อตกลง
HBP-4 mini 4 400х600х350 15 ÷ 30
ได้
ได้ ไม่ได้
ไม่ได้ ไม่ได้ ตามข้อตกลง 
HBP-4-1 mini 4 400x600x350 15 ÷ 30
ได้ ได้
ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ตามข้อตกลง
HBP-4-5 mini 5 400х600х350 20 ÷ 35 ได้
ได้ ได้
ไม่ได้ ไม่ได้ ตามข้อตกลง
HBP-4-5-1 mini 5 400x600x350 20 ÷ 35 ได้ ได้
ได้
ไม่ได้ ไม่ได้ ตามข้อตกลง
HBP-4-6 mini 6 400х600х350 20 ÷ 40 ได้
ได้ ได้
ได้
ไม่ได้ ตามข้อตกลง 
HBP-4-6-1 mini 6 400x600x350 20 ÷ 40 ได้ ได้
ได้
ได้
ไม่ได้ ตามข้อตกลง
HBP-4-7 mini 7 400х600х350 25 ÷ 45 ได้
ได้ ได้
ได้
ไม่ได้ ตามข้อตกลง 
HBP-4-8 mini 8 400x600x350 25 ÷ 45 ได้ ได้
ได้
ได้
ได้
ตามข้อตกลง
HBP-4-8-1 mini 8 400х600х350 25 ÷ 45 ได้
ได้ ได้
ได้ ได้ ตามข้อตกลง 
HBP-4-9 mini 9 400x600x350 30 ÷ 50 ได้ ได้
ได้
ได้
ได้
ตามข้อตกลง
HBP-4-10-1 mini 10 400х600х350 35 ÷ 55 ได้
ได้ ได้
ได้
ได้
ตามข้อตกลง 
HBP-4-12 mini 12 400x600x350 30 ÷ 60 ได้ ได้
ได้
ได้
ได้
ตามข้อตกลง
HBP-4-15 mini 15 400х600х350 30 ÷ 70 ได้
ได้ ได้
ได้
ได้
ตามข้อตกลง
HBP-6 mini 6 500x600x400 15 ÷ 60 ได้ ได้
ได้
ได้
ไม่ได้ ตามข้อตกลง
HBP-6-1 mini 6 500x600x400
15 ÷ 60
ได้
ได้ ได้
ได้
ไม่ได้ ตามข้อตกลง
HBP-6-4 mini 4 500x600x400
15 ÷ 60
ได้ ได้
ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ตามข้อตกลง
HBP-6-4-1 mini 4 500x600x400
15 ÷ 60
ได้
ได้ ไม่ได้
ไม่ได้ ไม่ได้ ตามข้อตกลง
HBP-6-5 mini 5 500x600x400
15 ÷ 60
ได้ ได้
ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ตามข้อตกลง
HBP-6-5-1 mini 5 500x600x400
15 ÷ 60
ได้
ได้ ไม่ได้
ไม่ได้ ไม่ได้ ตามข้อตกลง
HBP-6-7 mini 7 500x600x400
15 ÷ 60
ได้ ได้
ได้
ได้
ไม่ได้ ตามข้อตกลง
HBP-6-9 mini 9 500x600x400
15 ÷ 60
ได้
ได้ ได้
ได้
ไม่ได้ ตามข้อตกลง 
HBP-6-12 mini 12 500x600x400
15 ÷ 70
ได้ ได้
ได้
ได้
ได้
ตามข้อตกลง