กดรีไซเคิลมืออาชีพ

55.png

ชุดรีไซเคิลมืออาชีพสำหรับองค์กรที่มีของเสียจำนวนมากจาก 24 ถึง 45 ตันมีความโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพการผลิตสูงและความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง

รุ่น แรง การอัด,ตัน ขนาดเครื่องอัด(สxกxย) น้าหนัก เครื่อง, kg วัสดุที่ใช้อัด ราคา, $
กระดาษ   เศษผ้า  & พลาสติก โฟลีเอทีลืน(PE) โฟมยาง       เศษอลูมิเนียม     
HBP-24М 24 900×1100×750 150 ÷ 350 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-24МSH 24 900×1100×750 150 ÷ 350 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-24MY 24 900×1100×700 150 ÷ 350 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-24MYSH 24 900×1100×700 150 ÷ 350 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-30М 30 900×1100×750 200 ÷ 450 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-30Т 30 900×1100×750 200 ÷ 450 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-30MSH 30 900×1100×750 200 ÷ 450 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-30ТSH 30 900×1100×750 200 ÷ 450 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-30МY 30 900×1100×700 200 ÷ 450 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-30МYSH 30 900×1100×700 300 ÷ 700 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-34-Т 34 950×1060×750 200 ÷ 450 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-45 45 950×1060×750 300 ÷ 600 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-45МY 45 950×1060×750 300 ÷ 600 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง