เทปโพลีเอสเตอร์|ขอต้อนรับเข้าสู่เวปไซด์ของกล่มบริษัท TAEL|กล่มบริษัท TAEL ผลิตเครื่องอัดขยะที่มีขนาดตั้งแต่ 4 ถึง 45 ตัน ภายใต้แบรนด์ HBP

เทปโพลีเอสเตอร์

มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองเพื่อการทำงานที่สำเร็จและยาวนาน เราขายและจัดส่งวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการรีไซเคิลเครื่องอัด
เทปโพลีเอสเตอร์