318 M
การชี้เฉพาะ

บทความ 318 M
ความกว้างของเทป mm 18
ความยาวเทปม้วน m 500
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของแกนม้วนแกน mm 76
แรงดึง kg 580
ความกว้างที่คดเคี้ยว mm 145
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก mm 290
ราคา:             1000 $