325 M
การชี้เฉพาะ

บทความ 325 M
ความกว้างของเทป mm 25
ความยาวเทปม้วน m 500
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของแกนม้วนแกน mm 76
แรงดึง kg 950
ความกว้างที่คดเคี้ยว mm 145
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก mm 280
ราคา:             1000 $