TAEL 1120|ГК ТАЭЛЬ|Прессы гидравлические для макулатуры, ПЭТ, ТБО

TAEL 1120

Пресите TAEL са предназначени за балиране на битови отпадъци, предвидени хартиени, картон, текстил, металки кутии.
Отличават се с функционалност, компактност и висока производителност. 
Намаляват обема им многократно, като ги превръщает в бали от вторични суровини, годни за предаване в съответните пунктове. Съкращават се расходите за сметоизвозване. Доставяните преси TAEL са напълно готови за експлоатация, не изискват предварително подготвен фундамент, анкерно и друго закрепване към пода, специални температурни режими по време на експлоатация.

Ръчна цена 2335 €
Цена на автоматична 2885 €

Характеристики

Усилие на пресоване (натиск)  тон 12
Мощност kW 2,2
Работно напрежение 3 x 400V/50Hz 16A
Габаритни размери ВxШxД мм 2000х900х500
Габарит на бункера ВxШ мм 550×660
Габаритни размери на балата  ВxШxД мм 400Х600Х350
Часов капацитет/производителност до кг 600
Цикъл на пресоване/ Време на празния ход за всяка операция с 40
Количество на лентите (нишките) в една връзка 2
Тегло на балата кг 30 ÷ 60
Тегло на пресата кг 460
Хидравлично масло л 25 
Цена:             2335 € / 2885 €