TAEL 2120|ГК ТАЭЛЬ|Прессы гидравлические для макулатуры, ПЭТ, ТБО

TAEL 2120

Пресите TAEL са предназначени за балиране на битови отпадъци, предвидени хартиени, картон, пластмасови опаковки, текстил.
Отличават се с функционалност, компактност и висока производителност. 
Намаляват обема им многократно, като ги превръщает в бали от вторични суровини, годни за предаване в съответните пунктове. Съкращават се расходите за сметоизвозване. Доставяните преси TAEL са напълно готови за експлоатация, не изискват предварително подготвен фундамент, анкерно и друго закрепване към пода, специални температурни режими по време на експлоатация.

Ръчна цена 2670 €
Цена на автоматична 3220 €

Характеристики

Усилие на пресоване (натиск)  тон 12
Мощност kW 2,2
Работно напрежение 3 x 400V/50Hz 10A
Габаритни размери ВxШxД мм 2335×1070×800
Габарит на бункера ВxШ мм 500×750
Габаритни размери на балата  ВxШxД мм 700Х750Х500
Часов капацитет/производителност до кг 1100
Цикъл на пресоване/ Време на празния ход за всяка операция с 40
Количество на лентите (нишките) в една връзка 2
Тегло на балата кг 60 ÷ 120
Тегло на пресата кг 510
Хидравлично масло л 35
Цена:             2670 € / 3220 €