Количка за превозване на балите

Количката е предназначена за улесняване преместването на балите.

Описание

Модел К-1:
За всички видове преси серия MINI и техни модификации.
Цена:             да поиска от продавача