News|ขอต้อนรับเข้าสู่เวปไซด์ของกล่มบริษัท TAEL|กล่มบริษัท TAEL ผลิตเครื่องอัดขยะที่มีขนาดตั้งแต่ 4 ถึง 45 ตัน ภายใต้แบรนด์ HBP

ขอต้อนรับเข้าสู่เวปไซด์ของกล่มบริษัท TAEL

ในปัจจุบันการจักการกับวัสดุที่เหลือจากการผลิตเป็นการเพิ่มงานสำหรับทุกโรงงานอุตสากรรม การจัดการกับของเสียโดยการนำมารีไซเคลโดยการอัดขึ้นรูปเป็นอีกช่องทางหนึ่งการสร้างรายได้ให้กับองค์กรและยังสะดวกในการจัดเก็บ

กล่มบริษัท TAEL ผลิตเครื่องอัดขยะที่มีขนาดตั้งแต่ 4 ถึง 45 ตัน ภายใต้แบรนด์ HBP (hydraulic baling press). รุ่น : HBP-4, HBP-4 Mini, HBP‑5, HBP‑6, HBP‑7, HBP‑8, HBP‑9, HBP-10, HBP‑11, HBP‑12, HBP‑12M, HBP‑12МU, HBP‑14, HBP‑15, HBP‑15М, HBP‑15МU, HBP‑16, HBP‑17, HBP‑24, HBP‑24М, HBP‑24МU, HBP-30, HBP-30М, HBP-30МU, HBP-45 และอื่นๆ เครื่องอัดถูกออกแบบมาเพื่ออัด เศษกระดาษ เศษผ้า เศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม เศษและขวดพลาสติก

ถ้าคุณต้องการ

1) ลดต้นทุนในการจัดการขยะในองค์กรได้ถึง 10 เท่า

2) ลดขนาดในการจะดเก็บขยะได้ถึง 20 เท่า

3) แก้ไขปัญหาในการกำจัดของเสียและขยะ

4) สร้างรายได้ให้กับตัวเอง

เราสามารถช่วยคุณได้ !

เครื่องอัดขยะของ TAEL มีหลายไซด์หลายรุ่น้หมาะสำหรับหน้างานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นในองค์การ ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ๋ หรือจะเป็นตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ