การรีไซเคิ่กด|ขอต้อนรับเข้าสู่เวปไซด์ของกล่มบริษัท TAEL|กล่มบริษัท TAEL ผลิตเครื่องอัดขยะที่มีขนาดตั้งแต่ 4 ถึง 45 ตัน ภายใต้แบรนด์ HBP

การรีไซเคิ่กด

Раздел.png

Press a series of MINI

For companies with a small amount of waste (shops, malls, restaurants, ships, etc.) would be ideal presses PGP series MINI...

Раздел.png

Press a series of STANDART

PGP presses are designed for violet from hotels, restaurants, shopping malls, hypermarkets, hospitals, ships and other (where is genarira large amount of waste)...

Раздел.png

Press a series of STANDART*

PGP presses are designed for violet from hotels, restaurants, shopping malls, hypermarkets, hospitals, ships and other (where is genarira large amount of waste)...

Раздел.png

Press a series of PROFESSIONAL

PGP presses are designed for violet from hotels, restaurants, shopping malls, hypermarkets, hospitals, ships and other (where is genarira large amount of waste)...

Раздел.png

Presses with single-phase motor

Compact press ships, offices, mini markets, hospitals, hotels and restaurants. Characterized by functionality, compactness and high performance. 

Supply voltage - 240 V.