วิดน้ำไฮดรอลิกพิเศษ|ขอต้อนรับเข้าสู่เวปไซด์ของกล่มบริษัท TAEL|กล่มบริษัท TAEL ผลิตเครื่องอัดขยะที่มีขนาดตั้งแต่ 4 ถึง 45 ตัน ภายใต้แบรนด์ HBP