TAEL 1080|ГК ТАЭЛЬ|Прессы гидравлические для макулатуры, ПЭТ, ТБО

TAEL 1080

Пресите TAEL са предназначени за балиране на битови отпадъци, предвидени хартиени, картон, пластмасови опаковки, текстил.
Отличават се с функционалност, компактност и висока производителност. 
Намаляват обема им многократно, като ги превръщает в бали от вторични суровини, годни за предаване в съответните пунктове. Съкращават се расходите за сметоизвозване. Доставяните преси TAEL са напълно готови за експлоатация, не изискват предварително подготвен фундамент, анкерно и друго закрепване към пода, специални температурни режими по време на експлоатация.
Ръчна цена 2210 €
Цена на автоматична 2760 €

Характеристики

Усилие на пресоване (натиск)  тон 8
Мощност kW 1,5
Работно напрежение 3 x 400V/50Hz 10A
Габаритни размери ВxШxД мм 2000х900х500
Габарит на бункера ВxШ мм 550×660
Габаритни размери на балата  ВxШxД мм 400Х600Х350
Часов капацитет/производителност до кг 450
Цикъл на пресоване/ Време на празния ход за всяка операция с 40
Количество на лентите (нишките) в една връзка 2
Тегло на балата кг 25 ÷ 45
Тегло на пресата кг 380
Хидравлично масло л 25