TAEL 2040|ГК ТАЭЛЬ|Прессы гидравлические для макулатуры, ПЭТ, ТБО

TAEL 2040

Пресите TAEL са предназначени за балиране на битови отпадъци, предвидени хартиени, картон, текстил. 
Отличават се с функционалност, компактност и висока производителност. 
Намаляват обема им многократно, като ги превръщает в бали от вторични суровини, годни за предаване в съответните пунктове. Съкращават се расходите за сметоизвозване. Доставяните преси TAEL са напълно готови за експлоатация, не изискват предварително подготвен фундамент, анкерно и друго закрепване към пода, специални температурни режими по време на експлоатация.
Ръчна цена 2250 €
Цена на автоматична 2800 €

Характеристики

Усилие на пресоване (натиск)  тон 4
Мощност kW 1,5
Работно напрежение 3 x 400V/50Hz 10A
Габаритни размери ВxШxД мм 2320×1070×800
Габарит на бункера ВxШ мм 500×750
Габаритни размери на балата  ВxШxД мм 700Х750Х500
Часов капацитет/производителност до кг 600
Цикъл на пресоване/ Време на празния ход за всяка операция с 40
Количество на лентите (нишките) в една връзка 2
Тегло на балата кг 40 ÷ 60
Тегло на пресата кг 450
Хидравлично масло л 35