TAEL 5150|ГК ТАЭЛЬ|Прессы гидравлические для макулатуры, ПЭТ, ТБО

TAEL 5150

Пресите TAEL са предназначени за балиране на битови отпадъци, предвидени хартиени, картон, пластмасови опаковки, текстил, металки кутии.
Отличават се с функционалност, компактност и висока производителност. 
Намаляват обема им многократно, като ги превръщает в бали от вторични суровини, годни за предаване в съответните пунктове. Съкращават се расходите за сметоизвозване. Доставяните преси TAEL са напълно готови за експлоатация, не изискват предварително подготвен фундамент, анкерно и друго закрепване към пода, специални температурни режими по време на експлоатация.

Ръчна цена 3750 €
Цена на автоматична 4300 €

Характеристики

Усилие на пресоване (натиск)  тон 15
Мощност kW 3
Работно напрежение 3 x 400V/50Hz 16A
Габаритни размери ВxШxД мм 3000×1400×850
Габарит на бункера ВxШ мм 600×1080
Габаритни размери на балата  ВxШxД мм 900Х1080Х750
Часов капацитет/производителност до кг 3000
Цикъл на пресоване/ Време на празния ход за всяка операция с 40
Количество на лентите (нишките) в една връзка 4
Тегло на балата кг 140 ÷ 300
Тегло на пресата кг 900