รีไซเคิลกลางกดชุด HBP

55.png

เครื่องรีไซเคิลที่หลากหลายด้วยแรงกด 8 ถึง 20 ตันทำให้คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรได้อย่างเต็มที่ ขนาดของก้อนสำเร็จรูปทำให้มั่นใจได้ว่าการใช้งานพื้นที่การชาร์จของการขนส่งทางถนนและทางรถไฟสูงสุด

รุ่น แรง การอัด,ตัน ขนาดเครื่องอัด(สxกxย) น้าหนัก เครื่อง, kg วัสดุที่ใช้อัด ราคา, $
กระดาษ   เศษผ้า  & พลาสติก โฟลีเอทีลืน(PE) โฟมยาง       เศษอลูมิเนียม     
HBP-8 8 700х750х500 40 ÷ 110 ได้ ได้ ได้ ไม้ได้ ได้
HBP-12KP 12 700x750x500 40 ÷ 130 ได้ ได้ ได้ ได้ ไม้ได้
HBP-15М 15 900х1050х750 100 ÷ 250 ได้ ได้ ได้ ได้ ไม้ได้
HBP-20М 20 900х1050х750 100 ÷ 300 ได้ ได้ ได้ ได้ ไม้ได้